logo

Máy tiện CNC

Máy tiện CNC

Máy tiện MAZAK QT15

Đời năm 1990

Hệ điều khiển Mazatrol Cam T32

Đường kính mâm cặp 250 mm

Hành trình XZ: 250x450 mm

Tốc độ trục chính: 3600 rpm

Dao: 8 vị trí

CHƯA BÁN

Máy tiện MAZAK QT20

Năm sản xuất: 2000

Hệ điều khiển: Mazatrol T plus

Đường kính mâm cặp: 250 mm

Hành trình XZ: 270x500 mm

Tốc độ trục chính: 5000 rpm

Dao: 8 vị trí.

CHƯA BÁN

Máy tiện MORISEIKI SL25

Năm sản xuất: 1993

Đường kính tiện lớn nhất: 450 mm

Hệ điều khiển Fanuc 16 T

Hành trình XZ: 287x 590 mm

Tốc độ trục chính: 3000 rpm

Chống tâm, thông nòng: có

Đài dao:

ĐÃ BÁN

MÁY TIỆN MAZAK SQT15

Năm: 1993

Hệ điều khiển: Mazatrol Cam T-32

Đường kính mâm cặp: 200 mm

Hành trình XZ: 180x578 mm

Tốc độ trục chính: 35-5000 RPM

Đài dao: 12 vị trí

ĐÃ BÁN 

Máy tiện MAZAK QT 6 T

Năm: 1986

Hệ điều khiển: Mazatrol T plus

Đường kính mâm căp: 200 mm

Hành trình XZ: 150x200 mm

Tốc độ trục chính: 35-7000 RPM

Vị trí dao: 8 dao 

CHƯA BÁN

Máy tiện EGURO NUCPAL - 10

Năm sản xuất: 1986

Đường kính mâm cặp: 

Hệ điều khiển: Fauc OT

Hành trình XZ: 200x250 mm

Tốc độ truc chính: 4000 v/p

Vị trí đài dao: 7 vị trí

CHƯA BÁN

Máy tiện MAZAK SQT15M

Năm sản xuất: 1993

Đường kính mâm cặp: 200 mm

Hệ điều khiển: Mazatrol T32-3

Hành trình XZ: 180 x 578 mm

Tốc độ trục chính: 5000 rpm

VỊ trí đài dao: 12 vị trí

CHƯA BÁN

Máy tiện MAZAK QT15

Năm: 1995

Đường kính mâm cặp : 200 mm

Hệ điều khiển: Mazatrol cam T2

Hành trình : X (250mm), Z (511mm)

Tốc độ trục chính : 3600 RPM

Chống tâm: 500 mm

Đài dao : 8 vị trí

CHƯA BÁN

Máy tiện Mazak QT25

Năm: 1988

Đường kính tiện lớn nhất: 320mm

Hệ điều khiển: Mazatrol Cam T2

Hành trình XZ: 389x1018 mm

Tốc độ trục chính: 3000 rpm

Thông nòng: 70 mm

Đài dao: 12 vị trí

ĐÃ BÁN

 

 

Máy tiện Mazak QT10N

Năm sản xuất: 1986

Hệ điều khiển: Mazatrol Cam T2

Đường kính mâm cặp: 203 mm

Hành trình XZ: 270 x 530 mm

Tốc độ trục chính: 4200 RPM

Dao: 8 vị trí

ĐÃ BÁN

Máy Tiện Mazak QT8

Năm: 1989

Hệ điều khiển: Mazatrol Cam T2

Đường kính mâm cặp: 160 mm

Hành trình XZ: 190x290mm

Tốc độ: 4000 RPM

Dao: 8 vị trí

ĐÃ BÁN

Máy tiện Mazak SQT 18MS

Năm sản xuất: 1993

Hành trình: 300 x 550 mm

Công suất trục chính: 11kW

Có chống tâm

Đài dao 8 vị trí

ĐÃ BÁN

Máy tiện Mazak QT10N

Năm sản xuất: 1990

Hành trình: 150 x 533 mm

Chống tâm: có

Đài dao: 8

Kích thước máy: 2,6 x 1,6 x 1,7 mm

ĐÃ BÁN

Máy tiện mazak QT15N

Số lượng trục gia công: 02

Tốc độ trục chính: 4500 RPM

Công suất trục chính: 15kW

Hành trình X: 360mm

Hành trình Z: 500mm

Kích thước máy: 2,5 x 1,5 x 2

ĐÃ BÁN

Máy tiện CNC QT10 ATC M/C

Năm: 1985

Hệ điều khiển: Mazatrol Cam - T2

Đường kính mâm cặp: 200 mm

Hành trình XZ: 150x533 mm

Tốc độ trục chính: 36-3600 rpm

Chống tâm: 700mm

Mâm cặp: 200mm

Đài dao: 8 vị trí

ĐÃ BÁN

Máy tiện Mazak QT15

Năm sản xuất: 1988

Hệ điều khiển: Mazatrol Cam T2

Hành trình XZ: 250 x 511 mm

Tộc độ trục chính: 3600 rpm

Dao: 8 vị trí

ĐÃ BÁN

Máy tiện Mazak QT30

Năm sản xuất: 1996

Đường kính mâm cặp: 254mm

Chiều dài tiện: 1000mm

Hành trình X: 200mm

Hành trình Z: 1010mm

Tốc độ trục chính: 3300mm

ĐÃ BÁN 

Máy tiện Mitsubishi M-L12P-B

Sản xuất năm: 1994

Mâm cặp thuỷ lực 3 chấu: 300mm

Thông nòng: 80mm

Chiều dài tiện: 1500mm

Hành trình X: 510mm

Hành trình Z: 1550mm

ĐÃ BÁN

Máy tiện Moriseiki QT8

Năm sản xuất: 1988

Mâm cặp: 160mm

Chiều dài tiện: 250mm

Hành trình: 290x250mm

Tốc độ: 3600 RPM

Chống tâm: Có

Số dao: 8

ĐÃ BÁN

Máy tiện Okuma Howa Act-3

Năm sản xuất: 1992

Hệ điều khiển: Fanuc

Đường kính mâm cặp: 200 mm

Hành trình X, Z : 220x650mm

Tốc độ trục chính: 4000RPM

Dao: 10 dao

CHƯA BÁN