logo

Máy phay Mitsubishi MV50C

Máy phay Mitsubishi MV50C

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Sản xuất: 1991

Xuấ xứ: Nhật Bản