logo

Máy phay CNC

Máy phay CNC

Máy phay Mitsubishi MV70C

Năm 1990

Hệ điều khiển: MELDAS.

Kích thước bàn: 1650x700mm

Hành trình: 1250x700x650mm

Tốc độ trục chính: 6000v/f

Ổ dao: 24-BT50

Máy phay OKK PCV40

Năm 1992

Hệ điều khiển: MELDAS 320

Kích thước bàn: 700x410mm

Hành trình: 560x408x408mm

Tốc độ trục chính: 300-10000v/f

Ổ dao: 18 -BT40