logo

Máy phay CNC

Máy phay CNC

Máy phay OKK PCV 40

Năm 1992

Hệ điều khiển: MELDAS 320

Kích thước bàn: 700x410mm

Hành trình: 560x408x408mm 

Tốc độ trục chính: 300-10000v/f

Ổ dao: 18 -BT40

Máy phay Mazak AJV-18

Số lượng: 02

Năm 1990

Hệ điều khiển: MELDAS 335

Kích thước bàn: 910x410mm

Hành trình: 510x400x400mm

Tốc độ trục chính: 100-10000v/f

Ổ dao: 30 -BT40

Máy phay OKK PCV40

Năm 1988

Hệ điều khiển: MELDAS 320

Kích thước bàn: 700x410mm

Hành trình: 560x408x408mm

Tốc độ trục chính: 300-10000v/f

Ổ dao: 18 -BT40

  • 1
  • 2