logo

Máy tiện CNC

Máy tiện CNC

Máy tiện Mazak QT 15N

Năm sản xuất: 1992

Đường kính mâm cặp: 200mm

Hệ điều khiển: Mazatrol T32-2

Hành trình XZ 360x500mm

Tốc độ trục chính: 45-4500v/f

Chống tâm: Có

Đào dao: 8 vị trí

Máy tiện Mazak QT15N

Năm sản xuất: 1992

Đường kính mâm cặp: 200mm

Hệ điều khiển: Mazatrol T32-2

Hành trình XZ 360x500mm

Tốc độ trục chính: 45-4500v/f

Chống tâm: Có

Đào dao: 8 vị trí

Máy tiện Mazak QT 28

Năm sản xuất: 1993

Đường kính mâm cặp: 254mm

Hệ điều khiển: Mazatrol CAM-T2

Hành trình XZ 245x1016mm

Tốc độ trục chính: 3500v/f

Chống tâm: Có

Đào dao: 8 vị trí

Máy tiện Mazak QT15

Năm sản xuất: 1992

Đường kính mâm cặp: 200mm

Hệ điều khiển: Mazatrol T32-2

Hành trình XZ 155x511mm

Tốc độ trục chính: 36-3600v/f

Chống tâm: Có

Đào dao: 8 vị trí

Máy tiện Mazak QT28N

Năm sản xuất: 1991

Đường kính mâm cặp: 250mm

Hệ điều khiển: Mazatrol T32-2

Hành trình XZ 200x1020mm

Tốc độ trục chính: 30-3000v/f

Chống tâm: Có

Đào dao: 16 vị trí

Máy tiện FUJI TN40

Year: 1991

Hệ điều khiển: MITSU MEILDAS 320LA

Hành trình XZ: 520x500mm

Đường kính mâm cặp: 300mm

Tốc độ trục chính: 2000v/f

Đài dao: 10 vị trí

Máy tiện Mazak QT28N

Năm sản xuất: 1991

Đường kính mâm cặp: 250mm

Hệ điều khiển: Mazatrol T32-2

Hành trình XZ 200x1020mm

Tốc độ trục chính: 30-3000v/f

Chống tâm: Có

Đào dao: 16 vị trí

Máy tiện Mazak QT15

Năm sản xuất: 1992

Đường kính mâm cặp: 200mm

Hệ điều khiển: Mazatrol T32-2

Hành trình XZ 155x511mm

Tốc độ trục chính: 36-3600v/f

Chống tâm: Có

Đào dao: 8 vị trí

 

Máy tiện Mazak QT10N

Năm sản xuất: 1985

Đường kính mâm cặp: 200mm

Hệ điều khiển: Mazatrol CAM-T2

Hành trình XZ 150x533mm

Tốc độ trục chính: 36-3600v/f

Chống tâm: Có

Đào dao: 8 vị trí